BLOG / PRODUKTER - RUTEOPTIMERING11 ÅRSAGER TIL AT DU SKAL VÆLGE PROFESSIONEL RUTEOPTIMERING


KONTAKT ›

N år vi taler om moderne ruteoptimering, er intelligent IT et must. Buzzwords som realtidsoptimering, dynamisk planlægning, som en App eller via WEB-Cloud i forbindelse med ruteplanlægning, bekræfter denne tendens. Alle disse ord er med til at tydeliggøre, hvor relevant digitalisering er blevet for virksomheder i alle sektorer. Men hvad er ruteoptimering egentlig? og hvor adskiller begrebet sig fra ruteplanlægning à la Google Maps, og hvorfor er det værd at investere i professionel ruteoptimering? Læs mere om dette i denne artikel.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ RUTEPLANLÆGNING OG RUTEOPTIMERING?

Google Maps som online ruteplanlægning er i dag blevet et standardprogram på smartphones og stationære computere. Udover de klassiske navigationsenheder i biler er dette en bekvem måde at beregne en kørestrækning fra A til B og blive omdirigeret, når der opstår trafikpropper. Dette bliver imidlertid kompliceret, hvis forskellige mellemliggende destinationer skal benyttes på bestemte tidspunkter undervejs. Dette er et scenario, der forholdsvis ofte forekommer inden for udkørende service, f.eks. serviceteknikere, monteringsordrer eller leverancer. Her beregner man ikke kun ruten mod et fastlagt mål, men der skal også tages højde for andre faktorer som kunder, depoter mv.

Og det er lige netop heri, at forskellen mellem ruteplanlægning/navigation og ruteoptimering ligger. Ruteoptimering beskriver en planlægningsproces, hvor ordrer er grupperet i ture, og den rækkefølge, som de skal betjenes i, er bestemt. Personen og/eller køretøjet vender tilbage til sin startposition eller fortsætter efter afslutningen af den sidste ordre. Ruteplanlægning derimod tager normalt udgangspunkt i en bestemt destination og danner en tur fra A til B. Her kan du i nedenstående 11 punkter se, hvornår professionel ruteoptimering kan anvendes:


1) DIN UDFORDRING: FORDEL >10 KALD PR. DAG FRA DINE UDKØRENDE TEKNIKERE!

Et softwarebaseret professionelt ruteoptimeringsprogram som FLS VISITOUR fjerner ganske enkelt denne planlægningsopgave fra dig. At finde de bedste ture til dine medarbejdere kan ellers være en temmelig udmattende og tidskrævende aktivitet. Med bare 10 ordrer er der over 3,6 millioner muligheder for at køre dem med kun ét køretøj. Ved hjælp af intelligente algoritmer fra FLS kan du opnå en effektiv planlægning på mindre end et sekund! Og der tages højde for alle de begrænsninger, du selv har oprettet ved hjælp af ruteoptimeringsprogrammet. For eksempel kan køretøjsbegrænsninger som størrelse og vægt føre til yderligere begrænsninger på veje og adgangsveje.

2) DU ØNSKER AT SPARE PÅ KILOMETER OG OMKOSTNINGER

Overlader du indstillingen af ture til din intuition, får du ofte løsninger, der egentligt ser godt ud på kortet, men faktisk koster tid og penge. Ved en sådan suboptimal disposition kan der hurtigt komme ekstraomkostninger, især hvis du har en stor flåde af køretøjer og komplekse restriktioner. Det kræver mange års erfaring at kunne finde de gode ture i overensstemmelse med dine præferencer. Denne proces binder samtidig også meget tid til disponering. Brugen af et ruteoptimeringsprogram med vejspecifik optimering som FLS VISITOUR giver dig mulighed for at spare op til 50% af kilometertal (se SECOs casestudie). I forhold til "Green IT" hjælper softwaren dig også med at køre grønt ved at reducere CO₂-udledning.

3) DU ØNSKER AT ØGE DIT ANTAL AF BESØG

Møder dine servicemedarbejdere ofte en lukket dør, eller skal de vente på kunden? Hvis du bruger professionel ruteoptimering, kan du komme hurtigere frem og undgå unødige ventetider. Derudover reducerer mobile apps, som du har på din telefon, som f.eks. FLS MOBILE, arbejdsprocessen på stedet betydeligt. Dokumenthåndtering er fuldt automatiseret, og besøgsrapporter kan udfyldes og sendes straks via skabeloner. Alt i alt giver dette mere tid til selve aftalen hos kunden.

4) DU ØNSKER AT UNDGÅ OVERTID FOR DINE MEDARBEJDERE

For at forblive effektive og opmærksomme på trafikken skal dine medarbejdere have passende pauser. Overarbejde bør undgås. Alt dette tages i betragtning under den professionelle ruteoptimering. Standard online ruteplanlægning placerer ganske vist dine adresser i en rækkefølge, men at arbejdsdagen for dine medarbejdere slutter kl. 18, og en frokostpause skal indlægges, det ved online planlægning ikke noget om. Ruteoptimeringssoftware som FLS VISITOUR optimerer ordren med tildeling af tidsvinduer. Desuden planlægger den også tiden, det tager at køre direkte hjem til din bopæl eller tilbage til dit firma.

5) DINE MEDARBEJDERE HAR FORSKELLIGE KVALIFIKATIONER

Har din virksomhed forskellige typer job, der samtidig også kræver bestemte kvalifikationer? Dette tages der selvfølgelig højde for, når vi taler om professionel ruteoptimering. I FLS VISITOUR kan du tildele dine medarbejdere forskellige færdigheder (skills) og registrere de færdigheder, der er nødvendige, når du indtaster ordren. Softwaren søger derefter automatisk den mest effektive løsning med de medarbejdere, der har de nødvendige kvalifikationer.

6) DU ØNSKER AT DIGITALISERE JERES PROCESSER

Den digitale transformation påvirker næsten alle processer, produkter og forretningsmodeller i dag. Dette giver dig nye muligheder. Afslut papirarbejdet ved at digitalisere din turplanlægning og dokumentstyring ved hjælp af moderne software. Med FLS MOBILE kan du nemt behandle besøgsrapporter og returbehandling via en app, som straks overfører dokumenterne til den interne service eller ERP-systemet. Således undgår du, at rapporter går tabt, og dine eksterne medarbejdere får fordele ved lettere tilgængelighed til aftaler, ture og kundedata direkte i appen.

7) DU ER TRÆT AF AT LAVE DOBBELTARBEJDE

Med til en ordre hører normalt en hel række bestillingsdata fra kunden, som kan være relevant for aftaleplanlægningen og udførelse af ordren. Professionel software som FLS VISITOUR overfører automatisk aftaler til en tur med alle kundedata. Sammen med en mobilløsning som FLS MOBILE, kan medarbejderne yderligere få vigtige oplysninger omkring aftalt serviceniveau og kontakter på deres smartphone eller tablet. Grænseflader til dit ERP/CRM-system betyder, at vedligeholdelse af dobbelt data er passé for dig.

8) VIRKELIGHEDEN ÆNDRER SIG LØBENDE, OG DERFOR MÅ DU REAGERE I REALTID

Har du af og til hasteopgaver? Dine medarbejdere sidder fast i trafikkø? Hverdagsbegivenheder som disse kan hurtigt forstyrre din oprindelige planlægning. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du kan reagere i realtid. Uden et værktøj som professionel ruteoptimering vil det betyde, at du manuelt skal flytte aftaler og derefter er nødt til at informere dine kunder og medarbejdere. Software løsninger som FLS VISITOUR og FLS DISPATCH NOW gør jobbet for dig. Ved hjælp af realtids trafikdata tilpasses ruteplanlægningen i realtid i tilfælde af uforudsete trafikforstyrrelser, og kunden bliver fuldt informeret om forsinkelser. Med FLS MOBILE bliver dine medarbejdere på området automatisk underrettet om ændringer i din turplan via push notifikationer. Alle de involverede systemer udveksler direkte og i realtid, og derfor kan turene optimeres og være konstant omkostningseffektive, selv i tilfælde af kortvarige aftaler.

9) DU ØNSKER AT HAVE TRANSPARENTE PROCESSER OG OMKOSTNINGER

Ofte udvikler organisationer deres egne viden-monopoler. Bevidst og ubevidst indsamlet information udvikler sig, og kan gå tabt igen, når en medarbejder forlader virksomheden eller er væk i længere tid. Hvilket kilometertal blev kørt i denne måned? Hvor meget koster det mig at udføre en hasteopgave? Alle disse data indsamles, når du bruger professionelt ruteoptimeringsværktøj - og fremvises i et KPI dashboard. Dette giver mulighed for en evaluering i realtid og en øjeblikkelig indgriben i planlægningen af turene. Ved hjælp af software som FLS DISPATCH NOW kan varer trackes og bekræftes, eller levering samt returadministration kan registreres og vises i realtid. Via et weblink kan dine slutkunder til enhver tid få adgang til FLS PORTAL med status for en levering.

10) OVERHOLDELSE AF AFTALER ER VIGTIGT FOR DIG

Udover realtids trafikdata, som kan anvendes ved professionel ruteoptimering, fås også historiske trafikdata så som vejspecifikke hastighedsprofiler. Dette giver information om, hvordan man kører de berørte ruteafsnit på en gennemsnitlig tid. Forudsigelses- analysemetoder gør det således muligt at angive de rigtige ankomsttider og tage hensyn til dem i planlægningen. Forskellen mellem planlægning og virkelighed bliver dermed stadig mindre. Optimering i realtid sikrer også, at planlægningen udføres uden forsinkelser, og som følge af din prioritering overholdes tidsfristerne. Dette sikrer en høj grad af overholdelse af aftalte deadlines.

11) KUNDETILFREDSHED STÅR ØVERST PÅ DIN PRIORITERINGSLISTE

Kundetilfredshed er nøglen til succes i enhver virksomhed. Professionel ruteoptimering hjælper dig med at opnå høj kundetilfredshed. Det giver dine medarbejdere mere tid til at fokusere på jeres mission og jeres kunder. En tilsluttet online dataportal som FLS PORTAL giver dine kunder mulighed for selv at vælge ønsket dato for deres ordre. Dette understøttes yderligere af en mobil app, FLS MOBILE, som via tjeklister sikrer, at du ikke glemmer underordnede opgaver på hovedaftalenaftalen. MED FLS er det muligt automatisk at informere kunden om din medarbejders nøjagtige ankomsttid, og du vil dermed fjerne irriterende ventetider for dine kunder. Gennem hele ”kundeoplevelsen” er processerne optimeret til at have fokus på kundetilfredshed.

FORDELENE VED RUTEOPTIMERING TIL AFTALEPLANLÆGNING KORT FORTALT

Samlet set er fordelene ved professionel ruteoptimering betydelige inden for servicebranchen med planlægning af kundeaftaler, specielt service med udkørende medarbejdere. Også planlægning af leverancer af varer inden for webshop, distribution og last-mile får betydelige fordele. Onlineværktøjer som Google Maps og traditionelle navigationsenheder er tilstrækkelige til privat brug og brug på individuelle ruter, men kommer til kort i mere komplekse forhold. Aftaleplanlægningssoftware med ruteoptimering som FLS VISITOUR eller FLS DISPATCH NOW reducerer ikke kun den tid, du bruger på planlægning, men også dine reelle omkostninger. Og vil yderligere være med til at øge både medarbejder- og kundetilfredshed for jeres virksomhed.