BLOG / KUNDER - FORSIKRINGTRE STORE FORSIKRINGSSELSKABER IMPLEMENTERER FLS RESSOURCEPLANLÆGNING


KONTAKT ›


T re af de største forsikringsselskaber i Storbritannien og Europa har implementeret FLS ressourceplanlægningsprogram til assurandørerne i marken. Dette muliggør en effektiv daglig serviceplanlægning som indeholder ruteoptimering.


500 ANVENDER FLS SOFTWARE

FLS - FAST LEAN SMART, er førende leverandør af ressourceplanlægningsprogrammer og mobilløsninger. Med udgangspunkt i kontorer i Reading og Warrington, anvender tre store forsikringsselskaber arbejdsstyrkeoptimering, aftalebestilling, medarbejderplanlægning og ruteoptimering af deres skadevurderingsansvarlige , herunder af ingeniører og ejendomskonsulenter, i alt mere end 500 medarbejdere i marken..

KRAV TIL FORRETNINGEN?

Forsikringsselskaber har hver deres kriterier, som bestemmer, hvornår en forsikringskade skal vurderes af en assurandør, enten via billeder på deres kontor eller ved et besøg. Nogle udfører disse vurderinger ved hjælp af egne ressourcer, andre outsourcer dette til tredjepart. Det er ofte en kombination af disse, der skal til for at dække eksempelvis en stormflod, der medfører et ekstraordinært stort antal krav, der skal forvaltes. Det er forsikringsselskabets mål at opdage bedrageri samtidig med at løse reelle krav hurtigt og skabe et godt ry for god service. Forsikringsselskaber bruger KPI indikatorer for at kontrollere de forskellige trin i processen fra den første kontakt til afslutning, men parallelt med dette er der fortsat et behov for kontrol og reduktion for at kunne tilbyde konkurrencedygtige forsikringspræmiepræmier.. 

DEN RIGTIGE LØSNING

For hver af disse FLS-forsikringskunder var der et krav om at fremskynde aftalebookings-proceduren til besøg og vurdering af krav og samtidig opnå forøget effektivitet på kontoret og hos medarbejdere i marken. FLS VISITOUR opfyldte dette ved anvendelse at central planlægning, så teams i skadesafdelingen øjeblikkeligt kunne tilbyde et fleksibelt antal tidsvinduer til kunden. Disse var samtidig også er de mest omkostnings effektive, når man opererer med et antal tilgængelige medarbejdere i marken. Desuden sikres forudgående aftale og forpligtelser overfor kunden.

PRØV FØR DU KØBER

Alle forsikringskunder takkede ja til FLS-tilbudet "Try before you Buy" en software-as-a-service pilot løsning. FLS VISITOUR blev konfigureret og brugt live i en region i landet for at bevise løsningens egnethed og investeringsafkast, før valget blev foretaget. Inden for pilotens første to uger så et forsikringsselskab en 50% reduktion i gennemsnit på kørte kilometer og 2 timer om dagen i køretid. Men ved udrulning i hele organisationen var det vigtigste forretningsmål at give de bedst mulige kundeoplevelser til deres kunder ved at komme punktligt til aftaler og lukke skadeskrav hurtigere, derfor blev indstillingerne justeret i FLS VISITOUR for at imødekomme disse prioriteter.

FORTSAT UDVIKLING GIVER UNIKKE FORDELE

To ud af forsikringsselskaberne har også implementeret FLS MOBILE, der muliggør papirfri levering af sagsoplysninger, indsamling af vurderingsrapporter og opdatering af statusopdateringer i realtid. Denne information fra de kørende medarbejdere gør det også muligt følge med i anslåede ankomsttider, og at bestille nye 'samme dag' aftaler baseret på denne information - hvilket giver yderligere fordele ved at tilbyde markedsledende kundeservice. FLS UK, udtaler: "Vi er meget stolte af de succeser og fordele, vore kunder har opnået ved at bruge VISITOUR. I samarbejde med forsikringsmarkedsledere vil FLS fortsætte med at udvikle VISITOURs unikke muligheder til forsikringsbranchen".