BLOG / ARTIKEL - TRANSPORTOPTIMERINGNYT PLANLÆGNINGS- OG RUTEOPTIMERINGSYSTEM
TIL LOGISTIK- OG TRANSPORT


KONTAKT ›

U Udviklet til branchen og afprøvet hos 300 kunder. Cloudløsningen som omhandler håndtering fra lager og til kunder giver e-handels- og distributionsvirksomheder helt nye funktioner og muligheder.

DISPATCH NOW ruteplanlægning og ruteoptimering er egnet til alle typer virksomheder med egen distribution/levering eller distribution via underleverandører. Uanset flådens størrelse og antal ruter, vil ruteplanlægning effektivisere din flåde ved hjælp af automatisering.

DISPATCH NOW er baseret på den velafprøvede VISITOUR server. Flere end 300 kunder anvender hver dag denne server, som er kendetegnet ved at være særdeles hurtig til beregninger og med en utrolig høj oppetid.

DISPATCH NOW ruteplanlægning er et Cloud baseret system med automatisk optimering af dagens stop. Målet er at udføre dagens leverancer med færrest mulige vogne og kørte kilometer. Systemet kan hurtigt tjene sig selv hjem ved at spare tiden for manuel planlægning og distribuere varerne så optimalt som muligt.

Systemet er opbygget på en lang række standardparametre, som kan justeres og tilpasses efter dine behov. Du får derfor et system, som opfylder netop dine kriterier for distribution og levering.

Ruteoptimering på tværs af alle opgaver Som et af de få systemer i verden, er DISPATCH NOW et dynamisk ruteplanlægningsprogram. Dvs. at vi tager hensyn til alle ruter, som køres på dagen, blander kortene hvis muligt, og giver dermed mulighed for at køre absolut færrest km. De fleste andre systemer beregner til sammenligning kun en rute ad gangen!

DISPATCH NOW håndterer kørsel fra lager til kunder, eller evt. tilbage til lager og til næste kunde.DISPATCH NOW RUTEPLANLÆGNING

DISPATCH NOW indeholder både en administrationsdel, hvor du kan planlægge dine ruter med flere parametre med aktuel kortvisning samt et Gantt-kort over, hvor langt jeres chauffører er på ruterne. Du kan desuden ændre i dagens ruter, hvis det er nødvendigt.

Når ruterne er genereret og godkendt, kan du sende dem ud til chaufførernes mobile standard Windows/Android/iPad terminaler eller via standard smartphones. Det hele foregår via Cloud løsningen, så du kan også ændre i ruterne i løbet af dagen, hvis der opstår ændringer.

Ruteplanlægningen kan tage højde for de parametre, der er nødvendige for netop jeres virksomhed.

• Kundens navn og adresse
• Leveringsdato og tidsvindue for leverancen
• Droptid (Antal minutter dette stop forventes at tage)
• Volumen (Styk, størrelse eller vægt)
• Lager (Hvilket lager skal varen afgå fra)
• Kapacitet (Max antal, volumen eller kg)
• Ekstern (Hvis du har eksterne biler, du lejer ind ved behov. Systemet kan prioritere interne biler)
• Prioritering af opgaver
• Lagerlokationer, start- og slutadresser for biler
• Kapacitet for biler
• Chaufførkvalifikationer
• Indlagte pauser
• Arbejdstid, start og sluttidspunkt for chaufførerFLS_DISPATCH-NOW_Workflow_en

DISPATCH NOW - EN HELT NY LOGISTIKPLATFORM


Mange standardfunktioner er til rådighed i Cloud løsningen

• Scanning af vare ind på bil og ud fra bil
• Underskrift
• Vedhæftede dokumenter
• Track & Trace via kundeportal
• Booking via kundeportal
• Booking via ERP system
• Booking via indtastning
• Samme dags leveringer (dynamisk optimering)
• Fantastisk overblik via Gantt-kort og kortvisning
• Standard interface til ERP for en hurtig integration

STORE BESPARELSER

DISPATCH NOW Ruteplanlægning viser konstant en grafisk plan for fordeling af dagens leverancer på færrest mulige vogne. Med en optimal rute vil du spare på antal kørte kilometer, og dermed brændstofsomkostningerne.

Et eksempel på opnået besparelse: En virksomhed anvendte et kendt transport-ruteplanlægningsprogram og brugte tidligere 172 vogne på at køre til 2827 leveringssteder. De brugte derudover også mange arbejdstimer på manuel efterplanlægning af ruterne.

En afprøvning af DISPATCH NOW viste til sammenligning, at kunden oplevede en besparelse på knap 62 % på både køretiden og antal kørte kilometer. Dette svarede til, at de sparede 64 vogne, da de nu kun 108 vogne kunne klare det samme antal opgaver. Det skyldes, at systemet beregner de mest optimale ruter og samtidigt beregner ”ruters rute”, dvs. tager alle ruter i betragtning hele tiden.

Besparelser i køretid vil eliminere alle omkostninger forbundet med vognen, herunder arbejdsløn, brændstof, forsikring, reparationer, miljøbesparelse og andre tilhørende omkostninger.

Læs mere her