PRIVATE OPLYSNINGER


Generelt
FLS GmbH informerer med denne erklæring, som dataansvarlig, om anvendelsen af dine personlige oplysninger på denne webside og beskriver dine rettigheder som bruger. Vi tager beskyttelsen af dine data meget alvorligt og overholder de gældende regler og love om databeskyttelse. Vi indsamler, behandler og anvender kun dine personlige data, hvis du har givet dit samtykke hertil, eller hvis det er tilladt iht. loven.

Denne erklæring om databeskyttelse gælder kun for vores webside www.fastleansmart.com. Websiden kan indeholde link til eksterne websider, som denne erklæring ikke gælder for. Hvis du forlader vores webside via et link, skal du være opmærksom på henvisningerne om databeskyttelse på den pågældende webside.

Personoplysninger
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Til disse oplysninger hører for eksempel navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller en IP-adresse tildelt af din internetudbyder. Oplysninger, der gælder som værende ikke personlige, er oplysninger, der ikke kan identificere dig (anonyme data).

Nedenfor finder du en liste over alle de data, vi behandler, det pågældende retsgrundlag og dine muligheder for indsigelse:


Automatisk overførte brugerdata
Ved brug af vores webside udveksler din internetbrowser af tekniske årsager automatisk bestemte brugerdata hhv. såkaldte serverlogfiler med os. Det drejer sig blandt andet om:

 • dato og klokkeslæt for webanmodningen
 • den URL, du kom fra, da du kom ind på vores webside
 • tilgåede filer
 • overført datamængde
 • hostnavn på tilgående computer (IP-adresse)
 • browsertype og -version
 • styresystem

Vi bruger udelukkende disse informationer til teknisk administration af vores webside og til forebyggelse af retsstridige handlinger i forbindelse med brugen af vores webside. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at efterprøve disse protokoldata, når der er berettiget mistanke om, at der foreligger en retsstridig handling. Såfremt der behandles personlige oplysninger i den forbindelse, gør vi det udelukkende for at forfølge en legitim interesse til forebyggelse af retsstridige handlinger i forbindelse med brugen af vores webside. Grundlaget for behandlingen er interesseafvejningen iht. art. 6 stk. 1 litra f) GDPR. Personlige oplysninger gemmes i maksimalt 4 uger, hvis der ikke er tegn på, at der foreligger en retsstridig anvendelse.


Cookies
Vores webside anvender delvist cookies. Cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og mere sikre. Cookies er små tekstfiler, som lagres på din computer og som din browser gemmer. De fleste cookies, der anvendes af os, er de såkaldte „session-cookies“. De slettes automatisk, når du forlader vores side. Andre cookies bliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os, at identificere din browser ved dit næste besøg. Du kan indstille din browser sådan, at du informeres om lagringen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, eller generelt udelukker dette samt aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker din browser.

Ved deaktivering af cookies kan funktionaliteten af websiden være begrænset. Såfremt vi behandler personlige data, gør vi det på grund af legitime interesser for bedre udformning af vores webside. Ved tilgang til vores webside sker der en bearbejdning af cookie-informationer. Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningen iht. art. 6 stk. 1 litra f) GDPR. Vi behandler informationer fra cookierne, så længe du ikke sletter disse.


Kontaktformularer
Du kan sende beskeder til os via kontaktformularen på vores webside. Til dette skal du oplyse dit navn, tiltaleform, e-mailadresse, telefonnummer, dit firmanavn og din adresse. Alternativt kan du også kontakte os pr. e-mail (info@fastleansmart.com). Vi behandler kun disse data for at kunne behandle din forespørgsel. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit erklærede samtykke iht. art. 6 stk. 1 litra a) GDPR. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved, at du sender os en e-mail, hvori du gør opmærksom på din tilbagetrækning af dit samtykke. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Vi gemmer oplysningerne i maksimalt 3 måneder.


Nyhedsbrev
Hvis du vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på vores webside, skal vi bruge en e-mailadresse samt oplysninger, som giver os lov til at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse og er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Til fremsendelse af nyhedsbrevet anvender vi den såkaldte double opt-in-procedure. Det betyder, at vi kun sender dig vores nyhedsbrev, hvis du udtrykkeligt har bekræftet, at du accepterer at modtage vores nyhedsbrev. Vi sender derefter en bekræftelses e-mail, hvor du skal bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbreve i fremtiden Først derefter registreres din e-mailadresse. Vi bruger udelukkende disse oplysninger til forsendelse af de krævede informationer og tilbud. Som nyhedsbrev-software anvendes Newsletter2Go. Dine oplysninger videresendes til Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go må ikke sælge dine data eller bruge disse til andre formål end forsendelsen af nyhedsbreve. Newsletter2Go er en tysk, certificeret udbyder, som er blevet valgt i overensstemmelse med kravene i persondataforordningen og den tyske lov om beskyttelse af personlige data (Bundesdatenschutzgesetz). Du finder yderligere informationer her: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/. Dit afgivne samtykke til lagring af data, e-mailadressen samt anvendelsen heraf til fremsendelse af nyhedsbrevet kan du til enhver tid trække tilbage, f.eks. via „Frameld“-linket i nyhedsbrevet. De databeskyttelsesretlige foranstaltninger er til stadighed underlagt tekniske nyudviklinger, hvorfor vi beder dig sætte dig ind i vores databeskyttelsesforpligtelser i vores erklæring om databeskyttelse.

Når du abonnerer på vores nyhedsbrev på vores webside, behandler vi personlige oplysninger som din e-mailadresse på grundlag af det af dig afgivne samtykke. Vi bruger udelukkende disse oplysninger til at sende dig informationer om vores produkter, markedstrends og juridiske forhold. Via nyhedsbrevet er der mulighed for statistiske analyser af brugerdata. Til dette registrerer vi både åbning af e-mails og de interne klik. Disse informationer anvender vi til at gøre indholdet i vores nyhedsbrev mere spændende og mere relevant samt til markedsføringskampagner. Disse informationer videregives ikke til tredjemand. Retsgrundlaget for denne sporing er nødvendigheden af at forfølge en legitim interesse iht. art. 6 stk. 1 litra f) GDPR. Du har som modtager til hver en tid muligheden for at gøre indsigelse mod denne form for dataindsamling

Retsgrundlaget for databehandlingen til forsendelse af nyhedsbrevet er dit erklærede samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet iht. art. 6 stk. 1 litra a) GDPR. Du har til hver en tid ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden, ved at du framelder nyhedsbrevet, f.eks. via linket i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til: info@fastleansmart.com. Vi gemmer kun dine data i forbindelse med nyhedsbrevet og i forbindelse med uoverensstemmelser ved modtagelsen af nyhedsbrevet.


Ansøgning pr. e-mail
Du kan søge job hos os pr. e-mail (career@fastleansmart.com) Vi behandler udelukkende oplysningerne i din ansøgning til behandling af ansøgningen. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 litra b) GDPR i forbindelse med § 26 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG). Oplysningerne i din jobansøgning gemmer vi i maksimalt 3 måneder efter, at jobansøgningsprocessen er afsluttet. Derefter slettes disse data.Kryptering og sikkerhed
VI har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, ødelæggelse, manipulation og uautoriseret adgang, Alle vores medarbejdere og alle, der er involveret i behandlingen af dataene er forpligtet til at behandle personlige oplysninger fortroligt iht. den tyske lov om beskyttelse af personlige data (BDSG). Ved indsamling og behandling af personlige oplysninger overføres informationerne i krypteret form for at forebygge misbrug fra tredjemands side. Ved kommunikation med os anvender vi TLS-kryptering for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang fra tredjemands side. Vores sikkerhedsforanstaltninger revideres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du til hver en tid ret til at gøre dine rettigheder gældende som registreret. Her har du særligt følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få oplysning om og eventuelt i hvilket omfang, vi behandler personlige oplysninger om din person eller ej. Behandler vi personlige oplysninger om dig, har du ret til af få indsigt i særligt følgende oplysninger: gemte oplysninger om din person, behandlingsformål, datakategorier, modtagere, som vi stiller data til rådighed for, og hvor lang tid vi gemmer dine data.
 • Du har ret til straks at blive orienteret om urigtige personoplysninger og ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Du har ret til straks at få slettet dine personlige oplysninger hos os.
 • Du har til hver en tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine data tilbage.
 • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger.
 • Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger, som du har givet os, og til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse iht. art. 21 GDPR.
Du har iht. art. 21, stk.1 og stk. 5 GDPR til hver en tid ret til af grunde, der vedrører den din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) GDPR med virkning for fremtiden, herunder profilering baseret på disse bestemmelser (hvilket vi ikke foretager).


Dataansvarlig
Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse bedes du kontakte:

FLS GmbH
Schlosskoppelweg 8
24226 Heikendorf
Tyskland

Telefon: +49 431 23971-0
Fax: +49 431 23971-0
E-mail: info@fastleansmart.com


FLS SCANDINAVIA A/S
Englandsgade 25 · Box 906
5100 Odense C
Juridiske repræsentanter:
Thomas Brechtel
Christoph R. Hartel
Britta Blömke

Handelsregister:
Byretten i Kiel, HRB 4072

Sales tax
identification no.:

DE 1732 310 54

Vores databeskyttelsesrådgiver
Du har derudover mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Marc Willhöft:
E-mail: datenschutz@fastleansmart.com

Changes to this Privacy Policy
The amendment of this Privacy Policy remains reserved. In each case the current and retrievable version at the time of use of our offers applies.

Udgave 06 / 2018


Cookie Preference

Please select an option. You can find more information about the consequences of your choice at Help.

Select an option to continue

Your selection was saved!

Help

Help

To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

 • Accept all cookies:
  All cookies such as tracking and analytics cookies.
 • Accept first-party cookies only:
  Only cookies from this website.
 • Reject all cookies:
  No cookies except for those necessary for technical reasons are set.

You can change your cookie setting here anytime: Datenschutzerklärung der FLS GmbH. Impressum der FLS GmbH

Back