BLOG / CHANGE MANAGEMENT


“IT IS NOT THE STRONGEST OR THE MOST INTELLIGENT WHO WILL SURVIVE BUT THOSE WHO CAN BEST MANAGE CHANGE” – CHARLES DARWIN


CONTACT ›

D e technologie is een middel om ondersteuning te bieden in het maken van de juiste beslissingen en in het besturen van de processen en het bereiken van uw doelstellingen. Het implementeren van een nieuw software pakket is meer dan het technisch implementeren. Het inbedden van een nieuw softwarepakket binnen de huidige organisatiestructuur en cultuur is veelal het grootste struikelblok.

Elke organisatie worstelt in meerdere of mindere mate met veranderingstrajecten. Nog al te vaak wordt de invoering van een nieuw systeem nauwelijks als een veranderingstraject beleefd. Technisch is het allemaal dik in orde, maar wat het effect op de organisatie is blijft nog te vaak buiten het blikveld van de projectorganisatie. De meest medewerkers zijn het er over eens dat verandering nodig is echter zijn er velen die eigenlijk niet willen veranderen. Dit probleem kan ondervangen worden door de bedrijfsprocessen als uitgangspunt te nemen in de aanpak van een veranderingstraject, en te werken met heldere doelstellingen, in een open en reële communicatie. Ook hier wordt het FLS model rondom Business Process Reengineering gehanteerd.Betrokkenheid van medewerkers en communicatie is hier essentieel. Deze betrokkenheid verliezen wij niet uit het oog bij de implementatie van de software door het verandermanagement traject mee te nemen.


Het organisatorische draagvlak is een voorwaarde om te kunnen veranderen. De veranderingen zullen zich in een sneller tempo gaan opvolgen. Het succes van een Field Service Applicatie implementatie, ligt hem dus niet altijd in de techniek en/of prijs. De menselijke factor om te willen veranderen, bij te sturen, bij te leren en/of innovatief te werken, is zo niet de belangrijkste factor van een succesvolle introductie of vervanging van een Field Service Applicatie project.

Processen veranderen door een nieuwe applicatie, werkprocedures worden aangepast en wellicht worden hierdoor andere vaardigheden van de medewerkers vereist. Het alleen trainen van uw medewerkers in de nieuwe functionaliteiten van de software is onvoldoende, er komt veel meer bij kijken.

Tijd vrij maken voor de medewerkers die bijdragen aan de introductie is derhalve essentieel. Zij zullen enthousiast aan de klus moeten beginnen en deze enthousiasme aan de anderen overdragen. Daarbij zal het management hen voor een deel vrij moeten maken van hun eigenlijke taken. Bijeenkomst sessies om de feedback van de gebruikers aan te horen en er ook wat aan doen zal het draagvlak vergroten. Uiteindelijk zorgt een gedegen change management traject voor het inbedden van het nieuwe softwarepakket binnen de organisatiestructuur en cultuur.

FLS kan u ondersteunen in het change management traject met haar gedegen aanpak die parallel loopt met de implementatie van de software.
NIEUWSBRIEF