Field Service Automation - Tablet mit Service-Technikern

BLOG / SOLUTIONS

DE ENERGIETRANSITIE EN DE DIGITALE TRANSFORMATIE VOOR DE INSTALLATEURShare article
3 min. leestijd

  07. Mei 2021  ·   René Ebeltjes

DE ENERGIETRANSITIE EN DE DIGITALE TRANSFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Bent u een installateur die mee doet in de energietransitie en dit efficiënt en effectief wil uitvoeren? Dan is het nu de tijd om u te verdiepen in de digitale transformatie van uw organisatie om mee te doen in de ‘booming’ energie-transformatie. Word een speedboot i.p.v. een olietanker. Word wendbaar en slagvaardig want een enorm potentieel aan omzet is voor menig installateur voor de komende jaren aanwezig.

ENERGIETRANSITIE

Met het oog op het behalen van het klimaatakkoord en de “Parijs-doelstellingen” hebben vele Europese landen een beleid opgesteld om energieopwekking d.m.v. fossiele brandstoffen te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven zoals het opwekken van energie uit de kracht van wind, zon en water(-stof). In Nederland is een start gemaakt om woningen en wijken aardgasvrij te maken. Dit betekent voor bestaande woningen dat de cv-ketel veelal wordt vervangen door een warmtepomp want op dit moment worden elk jaar meer dan 400.000 cv-ketels verkocht. Met een hybride warmtepomp kan volgens de organisaties tot 70 procent op aardgas worden bespaard. Daardoor gaat ook de CO2-uitstoot flink omlaag. Techniek Nederland, Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland stellen in een oproep aan het nieuwe kabinet dat er vanaf 2024 zeker 100.000 hybride warmtepompen per jaar moeten worden geplaatst als Nederland z’n klimaatdoelen wil halen. Volgens diverse organisaties kunnen er voor 2030 een tot twee miljoen hybride warmtepompen worden geïnstalleerd. Om de markt een ‘zetje’ te geven is een extra subsidie van 600 miljoen euro nodig, zo bepleiten de belangenorganisaties. Een enorm potentieel aan omzet voor menig installateur. Daarentegen moeten vele vragen nog worden beantwoord want volgens Techniek Nederland zijn er wel voldoende monteurs om de toenemende vraag te verwerken echter voor het installeren, de serviceverlening en het onderhouden zijn andere vaardigheden nodig. De omscholing is een uitdaging voor vele installateurs. Hoe pakt u als installateur een efficiënte omscholing van uw personeel aan? hoe zorgt u ervoor om uw warmtepompmonteurs te behouden? Hoe kan er op kosten worden bespaard bij het installeren van de hybride warmtepomp (i.c.m. de CV installatie)? Hoe kunt u de klantbeleving vergroten? Hoe kunt u uw dienstverlening verder vergroten en dit ook beter verzilveren? Hoe blijft u de concurrentie een stap voor?


DIGITALE TRANSFORMATIE

“Digitale transformatie is de acceptatie van digitale technologie om diensten of bedrijven te transformeren door niet-digitale of handmatige processen te vervangen door digitale processen of door oudere digitale technologie te vervangen door nieuwere digitale technologie.” (Bron: Wikipedia)

Welke processen worden er binnen uw organisatie nog steeds handmatig uitgevoerd? Hoe nieuw is uw toegepaste digitale technologie? Is het voldoende efficiënt en effectief om hiermee de concurrentie een stap voor te blijven? Hoogstwaarschijnlijk is uw organisatie toe om digitaal te transformeren, want transformatie moet natuurlijk wel met bewuste redenen worden onderbouwd. Redenen die voortkomen uit een bepaalde visie en veelal ook te maken hebben met het voortbestaan van de organisatie en/of om nieuwe markten aan te boren. Daarnaast is het belangrijk dat betrokkenheid wordt gekweekt bij het management en medewerkers en dat resources en budgetten worden vrijgemaakt. Een kernteam digitale transformatie zal de kar moeten trekken. Zij geven vorm aan de transformatie door onder andere een roadmap te beschrijven die overeenkomen met de visie en de gerelateerde doelstellingen. Deze roadmap beschrijft hoogstwaarschijnlijk ook een andere structuur en andere processen wat tot gevolg heeft dat er ook een cultuuromslag zal plaatsvinden. De nieuwere digitale techniek waarin FLS u in kan voorzien bestaat uit innovatieve Field Service software met op kunstmatige intelligentie gedreven algoritmen en zal uw vragen beantwoorden. Verder kunnen wij u ondersteunen in de structuur- en cultuurverandering.

Vraagt u zich ook af wat digitale transformatie voor uw organisatie kan betekenen? Wij kunnen u adviseren en voorzien van innovatieve ICT-oplossingen met het juiste plan van aanpak.

Blijf de concurrentie een stap voor, blijf wendbaar en slagvaardig en neem contact met ons op via infoNL@fastleansmart.com of via 074-74 10 100.

NIEUWSBRIEF