WONINGCORPORATIES post title

BLOG / VERKEER & FILES


FILEDRUK STIJGT, KOSTEN STIJGEN, KLANTTEVREDENHEID DAALT EN HOE WORDT DIT PLANTECHNISCH OPGELOST?


CONTACT ›

D e file-statistieken van het VID geven weer dat de omvang van de files in 2015 met circa 23% is toegenomen. In 2016 is deze volgens de cijfers van het VID met circa 10% gestegen.

Volgens de economische wegwijzer 2016 van verladersorganistie EVO, Fenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de economische schade door vertragingen in het vrachtverkeer in 2016 met 30 procent gestegen. In 2015 bedroeg deze schade tussen de 857 miljoen en 1.114 miljard euro en in 2014 was dat nog 655 tot 853 miljoen euro.

Het aantal files stijgt en de economische schade neemt verder toe. Produkten kunnen niet op tijd worden afgeleverd, bedrijven moeten omrijden om files te vermijden, klanten die wellicht langer moeten wachten, irritaties bij uw buitendienstmedewerkers, enzovoort. Service- en onderhoudswerkzaamheden die niet binnen de (SLA-) tijd worden uitgevoerd, een daling van het gemiddelde aantal serviceopdrachten per dag, medewerkers die aan het eind van hun werkdag vaker later thuis komen zijn slechts enkele van de nadelen die genoemd kunnen worden.

Het inspelen op files vereist aanpassingen in de rit- en routeplanning en dus extra inspanning van uw planners.Korte tijdvensters en nakomen van aankomsttijden

Planning en routeplanning heeft alleen zin als het realistisch is. Een essentiële technologische hoeksteen hiervoor is een planning gebaseerd op straatdeelnauwkeurige routes en bestemmingsadressen en rekening houden met de snelheden. Als leverancier van rit- en routeplanningssoftware zorgen we voor oplossingen die adequaat omgaan met verkeersknelpunten en met de plotselinge files.Geplande (verwachte) verkeersvertragingen
Filemeldingen voor de volgende dag worden niet gegeven echter het is vooraf wel bekend waar de meeste verkeersknelpunten zijn. Voor deze geplande verkeersvertragingen heeft FLS een tweetal oplossingen ontwikkeld. Met de modulen snelheidsprofielen is op basis van de historische data van TomTom bekend wat de gemiddelde snelheid is per straatsectie.

Als voorbeeld: De gemiddelde snelheid op een gedeelte van de A2 bij Breukelen zal anders zijn dan op een gedeelte van de A2 bij Everdingen. Ook zal de gemiddelde snelheid op dat gedeelte van de A2 bij Everdingen richting Utrecht tijdens de ochtendspits weer anders zijn dan aan het einde van de ochtend.

Module Snelheidsprofielen
De basis van deze module zorgt voor snelheidsprofielen voor ieder straatdeel. Twee soorten snelheidsprofielen kunnen worden gekozen.

Het bovenstaande voorbeeld wordt ingevuld met de module snelheidsprofiel I. Indien men ook rekening wilt houden met de gemiddelde snelheid per straatsectie en per tijdsdeel van de dag dan is snelheidsprofiel II de beste optie.

Ongeplande verkeersvertragingen
De start van de operationele dag kan door toedoen van een verkeersongeval de gehele planning op zijn kop gooien. De verwachte aankomsttijd (ETA: Estimated Time of Arrival) van deze afspraak zal dan snel gaan verschillen ten opzichte van de geplande aankomsttijd. Om de klanttevredenheid hoog te houden is het nakomen van de gemaakte tijdsafspraken een cruciaal onderdeel. Hoe kleiner het tijdvenster hoe meer uitdaging er is om op tijd te komen bij de toename van de filedruk. Het wordt voor de planner een grote uitdaging om opdrachten die hierna in de planning staan nog binnen de afgesproken tijdsvensters in de planning te houden. De module verwachte aankomsttijd speelt hierop in door de afspraken die later in de planning staan automatisch toe te wijzen aan andere buitendienstmedewerkers totdat er geen alternatieve mogelijkheden meer zijn. Eveneens wordt de verwachte aankomsttijd continue bijgesteld en bent u in de gelegenheid om de klant persoonlijk of automatisch op tijd van de verwachte aankomsttijd op de hoogte te brengen.

Module Verwachte aankomsttijden
Deze module houdt continue in de gaten of er een vertraging optreedt in de geplande aankomsttijd. Zodra dit het geval is zal de applicatie de planning holistisch. Eventuele opdrachten die later op de dag bij deze medewerker in de planning staan worden verplaatst naar andere medewerkers en een domino effect zal ontstaan.NIEUWSBRIEF