BLOG / CUSTOMERS

HOE BELANGRIJK IS HET OPSTELLEN VAN EEN BUSINESS CASE: DE KOSTEN VERSUS DE BATEN?Share article
4 min. leestijd

  07. Mei 2021  ·   René Ebeltjes

HOE BELANGRIJK IS HET OPSTELLEN VAN EEN BUSINESS CASE; DE KOSTEN VERSUS DE BATEN?

Het functioneel afvinken van de eisen en wensen voor Field Service management en / of Scheduling software met het vergelijken van de ‘Total Cost of Ownership: CAPEX en OPEX’ is één, het inzichtelijk krijgen van de baten is twee. Helaas zetten sommige organisaties niet een gedegen stap om de baten inzichtelijk te krijgen. Veelal omdat er wordt uitgegaan van een bepaalde besparing op kilometers en reistijd voor de buitendienst en een gemiddelde besparing op planactiviteiten met een algoritme-gedreven Scheduling oplossing ten opzichte van het huidige plansysteem. Verder wordt de conclusie getrokken dat er weinig besparingsverschil is tussen de diverse algoritme-gedreven planautomaten want een planautomaat is een planautomaat en een algoritme is een algoritme. En dat is het juist niet. Er zijn diverse punten waarbij u stil moet staan als het gaat om de baten zoals de kracht van een op ‘AI’ gedreven algoritme binnen een Field Service oplossing om:
• uw organisatie te ondersteunen in de ‘digitale’ transformatie
• uw organisatie klaar te stomen voor de vierde industriële revolutie
• het potentieel aan omzetvergroting voor uw organisatie te verzilveren
• op paper en communicatie te besparen
• de CO2 uitstoot te verminderen
• en om het potentieel aan besparingen voor uw organisatie te realiseren.

In deze blog zoomen wij in op het potentieel aan besparingen aan de hand van de case bij CE Services Group; een besparingspotentieel van minimaal € 100.000 per jaar t.o.v. door een ander algoritme gestuurde routeplanning applicatie.

CASE CE SERVICES GROUP

CE Repair Services levert met 7 vestigingen, verspreid over de Benelux, reparatieservices (aan huis of in de werkplaats) en aanverwante diensten ten behoeve van elektrische apparaten, zoals televisies, monitoren, audio apparatuur, huishoudelijke apparatuur, computers, en voor technische installaties zoals warmtepompen en airconditioning.

Met de groei van de organisatie (nu rond de 80 technici en veel afspraken) werd het maken van een optimale planning een grotere uitdaging waardoor de zoektocht naar routeplanning software in 2020 werd versneld.

Tijdens het selectieproces van een planautomaat kwam bij ons al snel de volgende vraag naar voren: Welk plansysteem (algoritme) realiseert de grootste productiviteitsverbetering?’ “Het verschil in aanschaf- en implementatiekosten was / is snel duidelijk maar niet het verschil wat betreft de productiviteitsverbetering. Om het verschil in kosten te kunnen ‘rechtvaardigen’ en toetsen hebben wij vergelijkingstesten van Field Service processen uitgevoerd. Hierdoor werd het duidelijk dat de kosten van FLS VISITOUR acceptabel en billijk waren omdat het verschil in productiviteitsverbetering kwalitatief en kwantitatief met FLS VISITOUR ten tijde van de test aanmerkelijk groter was.” -- Paul Veth, Commercieel Directeur CE Services Group

Aan de hand van een template waren de richtlijnen duidelijk welke minimale gegevens nodig zijn om een planning met eigen data na te kunnen bootsen in de FLS VISITOUR planautomaat en in de andere planautomaat. Bij deze test werd zoveel mogelijk vastgehouden aan de ‘oude’ manier van plannen om de verschillen te kunnen meten tussen beide planautomaten maar ook t.o.v. de ‘oude manier’ van plannen.
De benchmark bij deze test is de initiële plantool waarbij 555 afspraken over 80 technici worden gepland. Met het ene algoritme (geschoeid op logistieke vraagstukken) zijn er 73 technici nodig en met het FLS algoritme (geschoeid op Field Service vraagstukken) zijn er 68 technici nodig. Een besparing van 12 resources t.o.v. de initiële plantool (15%) en een besparing van 5 technici (7%) t.o.v. de plantool met een algoritme afkomstig uit de transport- en logistieke wereld.
De kosten voor een engineer met auto en uitrusting bedragen gemiddeld € 50.000,- per jaar voor de werkgever. Met een verschil van 5 technici is het kwantitatieve verschil € 250.000,- op jaarbasis t.o.v. het andere algoritme gestuurde routeplanning applicatie. Dit heeft een grote invloed op de initieel berekende OPEX en op de uiteindelijke besluitvorming.
Dit was één van de redenen waarom CE Services Group gekozen heeft voor het FLS algoritme en haar Field Service Scheduling applicatie FLS VISITOUR.

VERZILVEREN VAN DE VRIJGEKOMEN CAPACITEIT

Gemakshalve wordt voor het berekenen van de business case gerekend op basis van besparingen in FTE. U kunt de vrijgekomen capaciteit van uw Field Service ook omrekenen in extra opdrachten die uitgevoerd kunnen worden en /of het verkorten van de doorlooptijd van de geplande opdrachten.
Wij kunnen uw organisatie ook ondersteunen in een gedetailleerde berekening van de business case naar financiële kengetallen zoals CAPEX, OPEX, IRR, NPV, PP en ROI. Hiervoor moet een Proof of Concept uitgevoerd worden.

Voor het uitvoeren van een gratis schedulingstest en inzicht krijgen in uw Field Service business case zijn weinig stappen nodig. Neem svp contact op via infoNL@fastleansmart.com of bel ons op 074-74 10 100 voor meer informatie voor het uitvoeren van een schedulingstest en / of van een Proof of Concept.
NIEUWSBRIEF