BLOG / ARTIKEL


INTERNET OF THINGS – IN ALL THINGS OF NATURE THERE IS SOMETHING OF THE MARVELOUS (ARISTOTELES)


CONTACT ›

H ogere klantbeleving door Internet of Things.

Stelt u zich voor dat elk asset is voorzien van slimme sensoren om op het juiste moment haar gedrag bij te sturen of menselijke interventie te signaleren.

Verplaatsende assets die gemonitord of producten die gevolgd moeten worden. Voedsel dat aangeeft wanneer het tegen de grens van bederf aanzit. HR ketels en machines die aangeven dat ze in een storingsgevoelige zone zitten. Een inventaris die zichzelf reguleert.

Een mogelijke visie voor de toekomst?

Dit is allemaal al mogelijk door het integreren van online-technologie in de apparaten waar we voor ons leven en welvaart afhankelijk van zijn. Deze technologie wordt aangeduid als Internet of Things en vaak afgekort tot IoT.

“Door het toepassen van deze slimme IoT sensoren merken wij direct welke container in beweging komt en of de containerdeur open staat en kunnen dan meteen de juiste acties in gang zetten”

“Met Internet of Things zijn we in staat om de waterdruk van de HR ketel te meten en zodoende kunnen we onze klanten per SMS, E-mail of WhatsApp tijdig alarmeren om water bij te vullen. Onze klanten beleven deze service als zeer positief en het scheelt ons een extra rit”

Staat u even stil bij welke innovaties, kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen uw organisatie met deze nieuwe inzichten kan doorvoeren.


IoT BLUEPRINT

Het gebruik van IoT hoeft niet per definitie te betekenen dat er nieuwe machines, apparatuur en hardware aangeschaft moet worden. Er kan gebruik worden gemaakt van uw huidige infrastructuur, waarbij door toevoeging van sensoren, rekenkracht en intelligente besturingssystemen een slim systeem gecreëerd wordt. Echter een goede IoT oplossing vergt wel meer dan het koppelen van IoT apparaten en het verzamelen van data.

FLS kan uw organisatie ondersteunen in het bepalen van de juiste strategie om de efficiency te verbeteren, om innovatie te realiseren en om de transformatie naar nieuwe business modellen te versnellen.


IoT blueprint

Figuur 1: IoT blueprint
VOORSPELBAAR ONDERHOUD

Een service- en onderhoudsorganisatie is verantwoordelijk voor machines en randapparatuur van verschillende leveranciers en heeft diverse SLA contracten met haar klanten lopen. Te laat onderhoud verrichten zorgt voor stilstand van machines met productieverlies en dus omzetverlies tot gevolg. Te vroeg en onnodig onderdelen vervangen brengt de winstmarge in gevaar maar zorgt wel voor tevredenheid bij uw klanten. Met IoT technologie is het mogelijk om op basis van de verzamelde data van machines en apparatuur te voorspellen wanneer onderhoud plaats moet vinden en welke onderdelen vervangen moeten worden. IoT technologie reduceert het aantal storingen, zorgt voor een hoge up-time en een uitstekende “Customer eXperience”.
DE EENVOUD VAN TRACK&TRACE

Als logistieke dienstverlener wilt u graag weten waar uw vracht is. In welk depot ligt de lading of wat is de actuele positie?
Het is nu zelfs mogelijk om op productniveau uw goederen te volgen. Uw kostbare producten worden door diverse logistieke dienstverleners vervoerd. Het volgen van de vrachtauto en bepalen in welk magazijn het product ligt is voor de huidige Track&Trace systemen geen probleem.

Deze dienst is al diverse jaren op de markt. Echter met de systemen van uw logistieke dienstverlener is het zeer omslachtig om op productniveau Track&Trace toe te passen.
Gebruik makend van simpele sensoren is uw organisatie in staat om de exacte positie van elke gewenst product te monitoren. Service organisaties daarentegen hebben de behoefte om te weten waar de monteur zich bevindt en hoe de geplande route zich met de gerealiseerde route verhoudt. Complexe fleetmanagement systemen zijn dan niet noodzakelijk. Met een simpele tag op de bedrijfsauto wordt Track&Trace gerealiseerd.

BEWAKEN VULGRAAD VAN VENDINGAUTOMATEN

Koffie-, snoep- en frisdrankautomaten dienen op gezette tijden met de juiste producten te worden bijgevuld. Vele factoren spelen een rol om het juiste tijdstip te bepalen voor het vullen van de automaten. Te laat bijvullen leidt tot omzetverlies en ontevredenheid bij uw klant. Te vroeg bijvullen is het alternatief echter leidt tot extra kosten. IoT biedt de juiste oplossing; zodra de hoeveelheid van een bepaald ingrediënt onder het vastgestelde thresholdniveau komt wordt automatisch het proces “bijvullen” gestart.

MONITOREN KWALITEIT LEVENSMIDDELEN

Een bezorgservice levert verschillende levensmiddelenpakketten aan diverse klanten op één dag. In deze pakketten zitten ook levensmiddelen die koel bewaard moeten worden. De dienstverlener wil graag inzicht in de kwaliteit van haar producten.

Gebruik makend van sensoren op het product kan de dienstverlener niet alleen de positie volgen maar ook de kwaliteit monitoren. Naast temperatuur heeft licht ook invloed op de kwaliteit van voedsel. Met het bepalen van temperatuur- en licht thresholds kan worden gemeten of producten gaan bederven of dat deze al bedorven zijn.

Een automatisch proces waarbij door temperatuur- en lichtveranderingen direct wordt ingegrepen. Dit zorgt zo voor een hoge kwaliteit van levensmiddelen en voor de veiligheid van de consument.


temperatuur-verloopOBJECT BEWAKING

Objecten kunnen zich automatisch melden zodra deze in beweging worden gezet.

Veelal hebben objecten een vaste locatie of een gedefinieerde regio maar wat dient er te gebeuren indien deze objecten zonder toestemming worden verplaatst? Hoe dan ook, zodra dit gebeurt moet u direct op de hoogte worden gesteld om de juiste acties uit te zetten.
In welke tak van sport met betrekking tot het verlenen van service uw organisatie zich ook bevindt: FLS helpt uw organisatie in de juiste toepassing van Internet of Things.
KENMERKEN VAN DE FLS IoT OPLOSSING ZIJN O.A.: • Ondersteuning in het opzetten van een blueprint IoT en bepalen strategie
 • Te integreren met uw ERP en/of CRM systeem
 • Uitgebreide rapportage mogelijkheden
 • Configureerbare workflow
 • Gebruik kunnen maken van eigen IoT sensordevices
 • 24/7/365 bereikbaarheid
 • Anti-diefstal technologie
 • Lange batterijlevensduur
 • Klein en energiezuinig
 • Afhankelijk van de toepassing ook als tag verkrijgbaar
 • Eventueel draadloos koppelbaar aan elk object
 • Werkt binnenshuis
 • Uitbreidbaar met meerdere sensoren
 • Mogelijkheid om actuatoren te koppelenDIRECT REAGEREN DOOR REAL-TIME INFORMATIE  Met de IoT oplossing van FLS is er real-time inzicht in de geleverde data en wordt automatisch en op het juiste moment de data verwerkt om het juiste proces te starten. Afhankelijk van uw vraagstuk zijn er veel voordelen. De voordelen van de oplossing zijn o.a.:

 • Inzicht in geplande en gerealiseerde routes
 • Verdere verfijning van reistijdverwachtingen
 • Inzicht in status en kwaliteit lading
 • Efficient plannen van preventief onderhoud
 • Procedures worden verder geautomatiseerd en geoptimaliseerd
 • Verbetering inzichtelijkheid
 • Verbeterde beveiliging van werkmaterieel
 • Rapportages op basis van marktstandaarden
 • Toe te passen bij klein materieel
 • Reductie in CO2 uitstoot
DOWNLOAD BROCHURE FLS IoT
INTERNET OF THINGS
DOWNLOAD BROCHURE  ›

NIEUWSBRIEF
NL