BLOG / KLANTVERHAALMEDIQ ZET FLS IN VOOR PLANNEN VAN AFSPRAKEN EN ROUTES VAN VERPLEEGKUNDIGEN, COACHES EN TECHNICI


CONTACT ›

OVER MEDIQ

Mediq ondersteunt mensen in hun thuissituatie met de juiste medische hulpmiddelen, medicatie en zorgdiensten. En doet er alles aan om hen te helpen om zo zelfstandig en prettig mogelijk te leven, op de manier die bij hen past. Daar zet Mediq zich met hart en ziel voor in, samen met zorgprofessionals, zorginstellingen, huisartsen, fabrikanten en zorgverzekeraars.

Normale dagelijkse dingen zijn met een chronische aandoening of ziekte niet meer zo vanzelfsprekend. Dan is Mediq een vaste waarde die zich inzet om mensen eigen regie en veiligheid te laten ervaren. Dit onder andere via instructie, voorlichting en vertrouwen met 24 uur per dag beschikbare service. Het bedrijf zoekt doorlopend naar nieuwe mogelijkheden om het leven en werk voor patiënten en zorgprofessionals gemakkelijker en prettiger te maken. Bijvoorbeeld met beeldzorg of het dynamisch plannen van de zorgprofessionals.HET PLANVRAAGSTUK VAN MEDIQ

Hoe kunnen we het planproces voor de technici, verpleegkundigen en OSAS coaches optimaliseren? Liefst met een dynamische plantool die bijdraagt aan de productiviteit, kostenefficiëntie én het behalen van best-in-class serviceprestaties? Hiervoor zocht Mediq naar een partner met uitgebreide kennis van servicemanagement, planningsprocessen en relevante softwaremodules.

DE KEUZE VOOR FLS

De selectiecriteria waren onder andere de kwaliteit van de oplossing, de competenties van de partner en het kennisniveau van de consultants. In de shortlistfase werden FLS en de andere overgebleven leveranciers uitgenodigd om praktijkscenario’s te demonstreren. Tijdens de proof-of-concept-fase waren de projectgroepleden van Mediq onder de indruk van de snelheid van het FLS-algoritme. Nieuwe routes over het hele land kwamen in 10-15 seconden tot stand waar andere oplossingen meerdere minuten nodig hadden voor het maken van een planning.

Ook waren de planners positief over de gebruikersinterface van FLS VISITOUR. Hierdoor scoorde FLS hoog op het functionele aspect. De technische mogelijkheden om de FLS software met het SAP ERP-systeem te koppelen waren al snel inzichtelijk. Door de SAP-koppelingen en -integraties die FLS al eerder gerealiseerd had, was er zekerheid in dit technische vraagstuk. Een ander aspect waarop FLS zich onderscheidde was de methodiek om de medewerkers mee te nemen in de veranderingsreis naar dynamisch plannen. Een succesvol project is immers meer dan een technische implementatie.


”Vanwege de complexiteit van onze servicedienstverlening zochten we een partner die onze business begrijpt. Die vonden we in FLS.“

Angelique Schrammeijer, manager zorg & services

HET PROJECT

Om zo snel mogelijk voordeel van FLS VISITOUR te hebben, is het implementatieproject in drie fasen opgesplitst. Het doel van de eerste fase was om een geautomatiseerde planning te hebben met interfaces met SAP en mobiele terugkoppeling van de buitendienstmedewerkers. Deze fase ging na een doorlooptijd van slechts viereneenhalve maand live en dat verliep zeer soepel door de intensieve samenwerking tussen Mediq en FLS.

Fase 1 van het project is grotendeels remote uitgevoerd. Hierbij is FLS ingezet voor onderdelen zoals de businessimplementatie, het opstellen van een projectplan, de functionele inrichting en de technische implementatie. De SAP-interface heeft Mediq grotendeels zelf opgezet.


“Een project van deze omvang in coronatijd is een uitdaging op zich. FLS en het projectteam hebben er alles aan gedaan om een succesvolle livegang te realiseren. En met resultaat!”

Angelique Schrammeijer, manager zorg & services

De volgende fases van het project zijn voornamelijk gericht op mobiele formulieren, klantcommunicatie en business intelligence. Ook wordt voor eindklanten van Mediq een afsprakenportaal beschikbaar gesteld.

Over Mediq: Mediq is een innovatieve organisatie die met passie werkt aan een missie: een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen met een chronische aandoening of ernstige ziekte, thuis en in het ziekenhuis. Met meer dan 2.500 medewerkers en met zorgactiviteiten in 13 Europese landen zet Mediq zich dagelijks in voor patiënten, zorginstellingen en zorgprofessionals. Meer informatie is te vinden op Mediq.nl

NIEUWSBRIEF
NL