ONZE AANPAK


TECHNOLOGIE IS GEEN DOEL OP ZICH, HET IS EEN MIDDEL. HET GAAT OM TEAMWORK VAN ALLE PROCESBETROKKENEN


CONTACT ›

W ij geloven dat het bereiken van strategische doelstellingen en de afstemming met de dagelijkse bedrijfsvoering op een veel slimmere manier kan worden gerealiseerd. De technologie is een middel om ondersteuning te bieden in het maken van de juiste beslissingen en in het besturen van de processen en het bereiken van uw doelstellingen.

Alvorens de passende technologie te selecteren is een vereiste om te bepalen wat de strategische prioriteiten zijn om de juiste succesfactoren te bepalen. Betrokkenheid van medewerkers en communicatie is hier essentieel.


De afbeelding in figuur 1 is wellicht voor u herkenbaar, enerzijds de ambitie die aanwezig is en anderzijds de bedrijfsvoering zoals deze nu is. Diverse vragen komen naar voren om deze afstemming te realiseren echter wordt de kern; de business case in relatie met strategische doelstellingen onvoldoende belicht.


Wij ervaren dat te weinig een business case wordt opgesteld die als kern de visie en de strategische doelstellingen van de organisatie bevat en er te weinig wordt nagedacht welke prestatie indicatoren nodig zijn om te bepalen of de doelstellingen in bereik zijn. Helaas zien we te vaak dat er een snelle rekensom wordt gemaakt op basis van investering en een terugverdienmodel op basis van grove aannames.

Daarnaast wordt te weinig onderzoek verricht naar de impact van een te kiezen IT oplossing cq IT project op de huidige bedrijfsvoering als op de strategie kan zijn.

FLS model


Onze aanpak is een mix van praktijkervaringen en informatie uit de wetenschappelijke literatuur. De informatie uit de wetenschappelijke literatuur helpt u en ons om gebruik te maken van al aanwezige kennis en deze waar nodig toe te passen.

FLS hanteert een model die uw organisatie begeleidt van strategie tot een oplossing die voldoet aan uw dagelijkse bedrijfsvoering, een holistische aanpak; van doelstellingen naar technologie en terug.

Onze aanpak is erop gericht om het volle potentieel aan mogelijkheden te halen uit de software als uit uw medewerkers die betrokken zijn bij het proces. Uw strategische prioriteiten met een business case rondom de aspecten Customer eXperience, Medewerkertevredenheid en lean processen/ kostenbesparingen is de basis.

FLS past het strategisch raster van McFarlan toe om de relatie tussen IT- en bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering aan te tonen.

McFarlan bedacht het strategisch raster (zie figuur 4) om de relatie tussen IT - en bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering visueel weer te geven.

Dit raster kan worden toegepast om de waarde van IT projecten te vergelijken met als doel welk IT project het beste de operationele en strategische doelstellingen van een organisatie nastreeft.

Te vaak zien we dat organisaties zich focussen op een IT oplossing die in kwadrant 1 of kwadrant 3 vallen. IT oplossingen in kwadrant 1 (“support” kwadrant volgens McFarlan) zijn als het ware oplossingen die bestaande apllicaties vervangen met geen tot zeer weinig aanpassingen in werkprocessen en/of werkprotocollen.

Oplossingen in kwadrant 3 (volgens McFarlan het “factory” kwadrant) gaat over operationele verbeteringen die effect hebben op diverse afdelingen binnen een organisatie met als doel om de performance (procesoptimalisatie) te verbeteren en de kosten te verlagen.

Kwadrant 4 is volgens McFarlan het “strategisch” kwadrant. IT oplossingen binnen dit kwadrant zorgen voor een hoge operationele impact en voor een hoge strategische impact. Die organisaties die de meeste projecten in dit kwadrant uit voeren begrijpen dat IT zowel de dagelijkse bedrijfsvoering verbeterd en gelijktijdig strategische mogelijkheden opent.

De toegevoegde waarde van onze aanpak is om u mee te nemen in het maken van een keuze van een oplossing die ook toekomstvast is. Dit gaat verder dan alleen het invullen van uw technische- en functionele eisen en wensenlijst.

De juiste technologie kan als enabler worden ingezet om bedrijfsprocessen te optimaliseren en om ervoor te zorgen dat de processen in lijn zijn met de organisatie doelstellingen.

Ook kan er vanuit een andere invalshoek worden gekeken: Hoe kunnen bedrijfsprocessen door IT worden getransformeerd?

Belangrijk in de aanpak om tot een succesvolle oplevering van de software te komen zijn uw strategische prioriteiten, de strategie die gehanteerd wordt en wat volgens u de kritische succes factoren zijn.

Dit is essentiële informatie om tot een business case te komen voordat het project van start gaat. Deze informatie in combinatie met het doen van een Proof of Concept met uw eigen data zorgt voor nog meer zekerheid en duidelijkheid. Ook de keuze in de aanpak speelt hierin een rol. Is de implementatie en de verdere uitvoering meer een Business Process Reengineering aanpak of Continuous Process Improvement aanpak.

De strategische doelstellingen hebben op hun beurt een relatie met de dagelijkse bedrijfsvoering waar de juiste balans gehouden dient te worden tussen efficiënte en effectieve uitvoering, medewerkertevredenheid en de Customer eXperience.

Binnen de software is slimme parametrage van deze individuele doelstellingsfuncties aanwezig zodat de juiste balans in deze field service dilemma driehoek ( figuur 6) beheerd kan worden zodat de dagelijkse bedrijfsvoering in lijn blijft met uw strategische doelstellingen.

We hebben bewezen dat met deze aanpak, deze methodiek u stapsgewijs werkt naar uw strategische doelstelingen en in staat bent om de bedrijfsvoering hierop af te stemmen en aan aan te passen indien de markt erom vraagt.

En nogmaals; technologie is geen doel op zich. Het is een middel, het gaat om teamwork van alle procesbetrokkenen.

Betrokkenheid van medewerkers en communicatie is hier essentieel. Deze betrokkenheid verliezen wij niet uit het oog bij de implementatie van de software door het verandermanagement traject mee te nemen.

Onze PowerOpt technologie zorgt voor een zeer positieve business case.

Onze aanpak garandeert het bereiken van uw doelstellingen.
NIEUWSBRIEF
NL