BLOG / PLANAUTOMAAT CUSTOMEREXPERIENCE


EEN PLANAUTOMAAT IS EEN PLANAUTOMAAT IS EEN PLANAUTOMAAT … NEE DAT IS HET NIET


CONTACT ›

E en planautomaat is een goed middel voor het behalen van kostenbesparingen waarbij een Field Service systeem verder helpt in het verbeteren van de klantbeleving. Echter het juiste algoritme maakt het verschil.

Helaas zien we te vaak dat Field Service bedrijven niet weten wat hun potentieel is als het gaat om Customer eXperience, productiviteitsverbetering en hun resourcecapaciteit. Er is geen tot weinig inzicht voorhanden in hun kritische succesfactoren en onvoldoende informatie is beschikbaar om op de juiste indicatoren te sturen.Daarnaast ervaren wij dat in de zoektocht naar een planautomaat men veelal niet de onderlinge verschillen tussen de algoritmen weet. En juist deze verschillen zijn cruciaal.

Vele algoritmen zijn conventionele algoritmen en ontwikkeld voor het Vehicle Routing Problem. (zie ook: http://bit.ly/wiki-vehicle-routing-problem  )

Deze algoritmen zijn uitstekend in te zetten voor transport/logistieke processen echter Field Service processen omvatten vele aanverwante processen (o.a. HRM, Call-intake, supply-chain) en zijn veel dynamischer. Fieldservice processsen zijn aan veel veranderingen tijdens de operationele dag onderhevig en een algoritme moet hier real-time op reageren.

De conventionele algoritmen hebben veel moeite om deze (plan-) processen in een korte tijd te optimaliseren. Ze zijn onvoldoende procesgestuurd waardoor de echte real-time optimalisatie van de gehele planning niet uitvoerbaar is.


Het overgrote deel aan optimalisatieoplossingen die op de markt te verkrijgen zijn gebruiken “batch” procedures om een planning te verversen. Hierbij wordt binnen voorgedefinieerde tijdsintervallen de planning ververst in plaats van dat dit continue wordt gedaan.

Met andere woorden, de planning geeft nooit de daadwerkelijke situatie weer en wordt met “oude data”geoptimaliseerd. Conventionele batch procedures zijn niet in staat om REAL-TIME optimalisaties te behalen die rekening houden met elke restrictie en met straatnauwkeurige geocodering omdat dit resource intensieve computerrekentijd vergt.

Een feit is dat er een relatie is tussen een algoritme en het realiseren van productiviteitsverbetering. En natuurlijk wordt in eerste oogopslag productiviteitsverbetering met een conventioneel algoritme behaald echter het potentieel aan CX, productiviteitsverbetering en resource capaciteit wordt echter nooit met conventionele algoritmen behaald. Het volledige potentieel aan productiviteitsverbetering en resource capaciteit voor uw fieldservice processen kan alleen worden behaald door een algoritme toe te passen dat past bij de dynamiek en de kritische succesfactoren van uw organisatie.Met een algoritme dat zo dicht mogelijk het theoretisch optimum benadert zullen uw doelstellingen zoveel mogelijk worden behaald.


Sta even stil bij het toepassen van algoritmen op specifieke Field Service processen en de impact op Customer eXperience zoals tijdens het intake proces (via uw klant contakt center of via het klantenportaal).

  • De snelheid van het weergeven van afspraakvoorstellen
  • De veelzijdigheid aan voorgestelde tijdvensters
  • De eenvoud om afspraken te bevestigen en te verplaatsen
  • De diversiteit aan mogelijkheden om afspraakbevestigingsnotificaties aan uw klanten te sturen
  • De mogelijkheid om te kunnen sturen op Customer eXperience
  • En meer …

Doe de simpele test om aan de hand van eigen data te kunnen bepalen welke hoeveelheid potentie er binnen uw organisatie aanwezig is als het gaat om Customer eXperience in combinatie met de lage operationele kosten die er mee gemoeid zijn.

Kiest u een conventioneel algoritme of een algoritme die past bij de dynamiek van Field Service organisaties?Aanzienlijke verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening: 90% van de klanten beoordeelt de service als goed of zeer goed.


Direct al kwalificeerde de Duitse consumentenbond “Stiftung Warentest” de buitengewone hoge klanttevredenheid van het Keulse telecommunicatiebedrijf. Terwijl ongeveer 1 op de 3 klanten van andere serviceproviders tamelijk ontevreden is of zelfs ontevreden is met haar telecom-serviceorganisatie, is 90% van de NetCologne gebruikers gelukkig met de verleende service.


De responstijd naar de klant is teruggelopen van gemiddeld 2 uur naar 70 minuten en is de klanttevredenheid gestegen van 7,5 naar 8.
En weet dit algoritme is éénvoudig te integreren in uw bestaande field service applicatielandschap.

NIEUWSBRIEF