BLOG - NL TRAININGENTRAININGEN FAST LEAN SMART


CONTACT ›

I n 2020 willen wij onze klanten diverse trainingen aanbieden voor een juist en efficiënt gebruik van onze software applicaties. Met de opgedane kennis kan het potentieel van de software optimaal worden benut door de diverse gebruikers en beheerders.

TRAINING FLS VISITOUR VOOR TECHNISCH APPLICATIEBEHEERDERS
Duur: 1 dag, inclusief lunch, koffie, thee en frisdrank.
Data 2020: 1 april, 3 juni, 2 september, 4 november.

Onderwerpen:
• applicatielandschap FLS VISITOUR en aanverwante applicaties;
• gebruik van webservices;
• zoeken door logging;
• installatie, upgrades, kaartmateriaal;
• opschonen van logging en bijlagen;
• performance-kritieke instellingen;
• mobile Admin tool;
• ruimte voor vragen en inbreng eigen ervaringen;
• automatisch maken van een database back-up en opschonen van logging


TRAINING FLS VISITOUR VOOR FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEERDERS
Duur: 1,5 dag incl. lunch, koffie, thee, frisdrank, excl. overnachting.
Data 2020: 8 en 9 april, 10 en 11 juni, 9 en 10 september, 11 en 12 november.

Onderwerpen:
• eerstelijns support;
• de werking van het algoritme PowerOpt ;
• plannen met FLS VISITOUR (handmatig, semi-automatisch en volautomatisch);
• tips & Tricks, zoals zoeken in de Client 3.0 met de F3 knop (zoals zoeken met aanhalingstekens "7556 BN");
• instellingen;
• melden van issues bij FLS Support;
• ruimte voor inbreng (voorbeeld) gebruikersvragen;
• belangrijke parameters en modules;
• optioneel: FLS MOBILE.

TRAINING PLANNEN MET FLS VISITOUR
Duur: 1/2 dag.
Data 2020: 22 april, 13 mei, 17 juni, 16 september, 14 oktober, 25 november.

Onderwerpen:
• plannen zonder planautomaat;
• de werking van het algoritme PowerOpt;
• plannen met FLS VISITOUR (handmatig, semi-automatisch en volautomatisch);
• opdrachten bewerken;
• relaties tussen opdrachten.

TRAINING RAPPORTEREN EN BI VOOR FLS VISITOUR
Duur: 1 dag, incl. lunch, koffie, thee en frisdrank.
Enige ervaring met bijvoorbeeld SSRS of Crystal Reports en basiskennis van SQL is gewenst.
Data 2020: 25 maart, 29 april, 24 juni, 21 oktober, 2 december.

Onderwerpen:
• van business-vraag naar BI-ontwerp;
• descriptive, Predictive en Prescriptive analytics;
• structuur FLS VISITOUR database
• SQL; voorbeeldqueries;
• vooraf kunnen vraagstukken aangemeld worden. In de cursus wordt één van deze vraagstukken gebruikt om rapportage op te ontwikkelen. Het ontwikkelen gebeurt in SSRS;
• dashboard met KPI's;
• na de cursus bent u in staat om zelf bestaande rapportages/dashboards aan te passen en zelf nieuwe rapporten te ontwikkelen.

TRAINING FLS REPORT EDITOR
Duur: 1 dag, inclusief lunch, koffie, thee en frisdrank.
Data 2020: 6 mei, 1 juli, 1 oktober, 16 december.

Onderwerpen:
• flexibele mobiele rapporten/formulieren maken met de FLS Report Editor;
• gebruik van eenvoudige elementen (vragen/antwoorden, pull down lijsten; etc)
• voorinvullen van waarden d.m.v. databasewaarden;
• weer te geven elementen afhankelijk maken van andere onderdelen;
• uitvoeren van simpele berekeningen;
• complexe workflows, zoals de te tonen oploscodes afhankelijk maken van het opdrachttype;
• opmaken van de pdf-uitvoer.

Bovenstaande trainingen kunnen in overleg ook op locatie of inhouse worden gegeven.

Toonaangevende bedrijven hebben vertrouwen in onze know-how. U Ook?

LATEN WE HET HEBBEN OVER UW BEHOEFTENNIEUWSBRIEF