WONINGCORPORATIES post title

BLOG / WONINGCORPORATIES


INNOVATIEVE SOFTWARE OM KLANTGERICHTHEID EN KETENSAMENWERKING VOOR CORPORATIES EN HAAR AANNEMERS NAAR EEN HOGER NIVEAU TE TILLEN


CONTACT ›

D e herziene Woningwet is erop gericht dat woningcorporaties terugkeren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dit betekent dat woningcorporaties zich niet meer richten op de vele zaken die bij het verhuren en/of verkopen van woningen komen kijken zoals bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud, mutatie onderhoud, cv-onderhoud en liftonderhoud, maar zich slechts richten op het aanbieden van het beste aanbod en het op de beste manier helpen van (potentiële) klanten. Het gevolg hiervan is dat verschillende bedrijfsprocessen intern beter lopen, waardoor klanten beter geholpen worden en de klanttevredenheid stijgt.

De niet-kerntaken moeten worden uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen en moeten goed worden uitgevoerd anders heeft dit alsnog een negatieve invloed op de klanttevredenheid.

De processen rondom de niet-kerntaken beïnvloeden de interne bedrijfsprocessen en dienen op de juiste manier geïntegreerd te worden. Het zijn organisatieoverschrijdende processen in de zelfde keten. Een juiste langdurige samenwerking in deze keten is essentieel om de toegevoegde waarde te vergroten, faalkosten te elimineren, de risico’s en de operationele kosten te verlagen en de klanttevredenheid hoog te houden.
Innovatie, vertrouwen en kennis van de samenwerkende partijen in deze keten zijn hiervoor belangrijke pijlers.


Hoe kan de samenwerking met al die ketenpartners worden geoptimaliseerd waarbij de klanttevredenheid hoog blijft?

Dit geldt zeker voor de samenwerking met de aannemers die het woningonderhoud voor hun rekening nemen.


Welke innovatieve tools gaat u hiervoor inzetten en hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

De software van FLS biedt de bewoner de mogelijkheid om direct via het Klant Contact Center of het klantenportaal van de woningcorporatie een afspraak te maken voor het verhelpen van het gebrek. Op basis van klantgerichtheids- en operationele doelstellingen zal het systeem door het innovatieve wiskundig algoritme, eventueel op de dag van de melding de meest optimale vakman of aannemer binnen seconden selecteren. De huurder ontvangt per SMS of e-mail een bevestiging van de afspraak.


Korte tijdvensters en nakomen van aankomsttijden

Een belangrijk aspect om de klantgerichtheid hoog te houden is de snelheid van het maken van een afspraak en het afstemmen van een afspraak binnen een tijdsvenster dat door de huurder is gewenst. Voor het maken van een afspraak zal de huurder rekening houden met zijn werktijd en is er behoefte aan korte tijdvensters, duidelijkheid vooraf over de tijd om een gebrek te herstellen en de wens dat het gebrek bij het eerste bezoek wordt hersteld. Tijdvensters van maximaal 2 uur zorgt natuurlijk voor een veel betere klantervaring dan een tijdvenster van een halve dag. Daarnaast is het belangrijk om de afgesproken aankomsttijden na te komen. U wilt de huurder ook graag tevreden houden en tevens wilt u de operationele kosten voor uw corporatie en uw aannemers in de keten ook laag houden. Een dilemma voor veel systemen, maar niet voor de software van FLS met haar innovatieve wiskundig algoritme.


Eén aanspreekpunt voor de huurder

De opdracht voor het verhelpen van het gebrek komt volledig geautomatiseerd terecht op het systeem van de aannemer of op de handheld van de eigen vakman en de huurder ontvangt een afspraakbevestiging met alle detailinformatie. De huurder wordt op zijn verzoek, via SMS of e-mail op de hoogte gehouden van de verwachte aankomsttijd van de vakman. Ongeacht of de opdracht door een eigen vakman of door de aannemer wordt uitgevoerd, nadat de vakman het gebrek heeft verholpen wordt de opdracht automatisch afgemeld in het systeem van de woningcorporatie.

Voor de huurder is er altijd een single point of contact. Het maakt voor de huurder niets uit of de opdracht door een vakman van de corporatie of van de onderaannemer wordt uitgevoerd, de huurder heeft alleen contact met de corporatie.


CO2 reductie

Een andere uitdaging is rekening houden met uw bijdrage aan het milieu. Het aantal te rijden kilometers heeft een relatie met de CO2 uitstoot, de inzet van bedrijfsbussen heeft hierook mee te maken omdat niet elke bedrijfsbus de identieke CO2 uitstoot heeft. Eveneens hebben diverse gemeenten een milieuzone en/of een strict milieubeleid. Allemaal aspecten die u mee moet nemen in het maken van de planning en waarbij het algoritme u en uw aannemers probleemloos in ondersteunt.Wat levert het innovatieve wiskundige algoritme u op?

Het innovatieve wiskundig algoritme van FLS; PowerOpt is geïntegreerd in de applicatie FLS VISITOUR maar kan ook als Black Box worden toegepast. U krijgt maximaal zicht en grip op de status van orders die bij aannemers uitstaan. Het gehele service- en onderhoudsproces wordt door het algoritme continu geoptimaliseerd. Diverse handmatige activiteiten die met andere systemen nog nodig zijn, worden nu geëlimineerd.

Een grotere kostenbesparing, een reductie in faalkosten, een bewezen verlaging van CO2 uitstoot, een verhoging van de klanttevredenheid en toegang tot essentiële sturingsinformatie in real-time.

Wat levert dat uw aannemer op?

Ook uw aannemer profiteert van minder administratieve lasten en het verkrijgen van de juiste informatie om te voldoen aan de verwachting van de huurder.

FLS heeft oplossingen waar veel woningcorporaties nog niet eens aan hebben gedacht. 


De software van FLS tilt klantgerichtheid naar een hogere dimensie.
NIEUWSBRIEF